September 2021

Finger food pada bayi dapat menjadi media belajar yang baik kala mengikuti perkembangan si kecil. Semula hanya sekadar menangis, lambat laun ia semakin dapat melakukan berbagai gerakan, misalnya duduk sambil bergoyang hingga menggerak-gerakan tangannya ke wajah dan memasukkan makanan ke mulutnya. Pada fase jelang usia...